I løpet av de siste par årene har mengden av tekst på internett, skrevet av kunstig intelligens, økt dramatisk. Hvordan kan vi egentlig vite om en tekst som vi leser, er skrevet av kunstig intelligens eller for hånd, og hvorfor trenger vi å vite det? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

 

Hvordan fungerer språkmodeller?

 

For å forstå hvordan vi kan se forskjell på tekst som er skrevet ved hjelp av språkmodeller, og tekst som er skrevet av mennesker, må vi vite litt mer om hvordan språkmodeller fungerer. Ved å behandle en enorm mengde data kan språkmodeller som ChatGPT finne ut av hvilke ord som passer best i sammenhengen og hvordan de skal presenteres for å være troverdige for en leser. På den måten er AI i stand til å sette sammen korrekte setninger i et format vi kjenner igjen.

 

En illusjon av fakta

 

Hvis AI er like god til å produsere tekst som et menneske, spiller det da noen rolle om det er et menneske som har skrevet teksten eller ikke? Faren ved at kunstig intelligens produserer tekst basert på sannsynlighet, er at det som ved første øyekast ser ut som et korrekt faktum, ikke nødvendigvis er sant. Dette skyldes at dataene som språkmodellen jobber med, like gjerne kan inneholde korrekt eller feilaktig informasjon. 

Språkmodeller er i stand til å sette de riktige ordene i riktig rekkefølge slik at faktaene de presenterer, fremstår som fakta. Det den ikke kan gjøre, er å sjekke om faktaene den presenterer, er korrekte. Det AI-en imidlertid ikke kan forstå på samme måte som et menneske, er om innholdet er meningsfullt. Det ChatGPT vet, er hvordan den selv fungerer. Derfor spurte vi den hva den mener du bør være oppmerksom på når det gjelder faktafeil:

Bruker du ChatGPT til å skrive tekst? For å være sikker på at du ikke publiserer feil informasjon, kan du gå gjennom denne listen og faktasjekke detaljene som ChatGPT kan ha misforstått. Det kan være ganske mye, spesielt når det gjelder detaljer.

 

Språklige forskjeller

 

For å gjenkjenne tekst som er skrevet ved hjelp av kunstig intelligens, er det viktig å vite hva som kjennetegner språket. Vi har laget en enkel forklaring på hvordan språkmodeller konstrueres, men hva er de språklige konsekvensene av konstruksjonen som hjelper oss å identifisere den? La oss høre fra ChatGPT igjen:

For det første er det viktig med en faktasjekk! Denne listen stemmer godt overens med hva andre studier sier (f.eks. denne fra 2023 eller denne fra 2019). 

 

Hvilke konklusjoner kan vi trekke fra denne listen? Avhengig av hvilken tekst du skriver, vil du alltid ha behov for å «menneskeliggjøre» språket i ulik grad. Når vi går gjennom en tekst, tenker vi ofte at vi bør korrekturlese og stramme opp språket. Når vi korrekturleser en tekst som er skrevet av en språkmodell, må vi tenke annerledes. I stedet for å gjøre teksten mer perfekt, må den bli mindre perfekt.

 

Kan du benytte deg av et verktøy? 

 

Jo bedre språkmodellene blir, desto vanskeligere blir det å oppdage om en tekst er skrevet av ChatGPT eller ikke. Dette gjelder ikke bare for mennesker, men også for verktøyene. Open AIs eget AI Text Classifier-verktøy er ikke lenger tilgjengelig, da det ikke var pålitelig nok til å identifisere om en tekst var skrevet av AI eller ikke. Noen verktøy som kan være verdt å se nærmere på når det gjelder å identifisere om en tekst er skrevet av AI:

 

 

Viktigheten av å kunne gjenkjenne tekst som er skrevet av en språkmodell

 

Før du leste denne artikkelen, trodde du kanskje at det ikke spilte så stor rolle om du kan identifisere om en tekst er skrevet med en språkmodell eller ikke. Du trodde kanskje at det hovedsakelig var relevant for lærere som ville vite om elevene hadde jukset eller ikke. Som du sikkert har skjønt, er det relevant for mye mer enn det.

 

Bør vi virkelig bruke ChatGPT og andre språkmodeller, spør du kanskje? Vi i Klikko mener at du kan bruke språkmodeller som ChatGPT, men at du bør gjøre det bevisst. Bruk gjerne ChatGPT, MEN husk å sjekke fakta og ikke vær redd for å skrive om.