For de uinnvidde kan det ofte føles helt uoverkommelig å få dannet seg et godt overblikk over hvordan kunstig intelligens kan brukes som et verktøy innenfor markedsføring. I tillegg kommer også spørsmål omkring hvilke utfordringer det kan medføre innen bransjen. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan kunstig intelligens påvirker, samt åpner opp for nye muligheter innen digital markedsføring, hvordan man navigerer med KI som et verktøy og på noen av de vanligste fallgruvene som frammarsjen til kunstig intelligens fører med seg.

 

Kunstig intelligens som et verktøy i digital markedsføring

 

En kan nesten ikke nevne ordet “kunstig intelligens” uten at en samtidig tenker på dens potensiale til å gjøre flere stillinger og menneskelige funksjoner overflødige og berøringsangsten derhen. Det gjelder ikke minst innenfor markedsføringsbransjen som eksperter spår vil være en av de bransjene som blir mest påvirket av den teknologiske utviklingen innenfor kunstig intelligens. Likevel anser flere og flere virksomheter kunstig intelligens heller for å være et nyttig verktøy til assistanse, snarere enn en teknologi som har til hensikt å erstatte menneskelige evner helt og holdent.

 

Ifølge en McKinsey-analyse fra 2018, står markedsføringsbransjen mest til å vinne innenfor effektivitet og utøvelse ved å implementere kunstig intelligens i arbeidet sitt. I de rette hender kan kunstig intelligens markant øke produktiviteten og effektiviteten i arbeidsgangen hos virksomheter som arbeider med digital markedsføring. Ny forskning peker også på at skapende KI kan øke produktiviteten til en som arbeider med markedsføring ved å spare hen for omkring fem timer arbeid i uka – eller det som svarer til en måneds arbeid fordelt på et år. Noen eksperter forutsier også at kunstig intelligens gjerne kan overta de rutinepregede og daglige elementene ved markedsføring, og dermed heller flytte det menneskelige fokuset over på strategiske og kreative arbeidsoppgaver.   

 

Dermed blir kunsten for byråer å skape en balansegang mellom å forsterke menneskelige kompetanser ved å utnytte KI, samtidig som at en bør være oppmerksom på de aspektene hvor KI er utilstrekkelig og oppgaver heller bør gjennomføres manuelt.

 

Hvor bruker man KI innenfor digital markedsføring best:

 

  • Innholdsproduksjon: innholdsstrategi, redigering og tekstproduksjon kan bli markant forbedret med verktøy som ChatGPTs menneskelignende språkmodeller. Dermed kan alt fra bløoggartikler, forslag til overskrifter, e-postkampanjer, innlegg på sosiale medier og tekst på hjemmeisden bli produsert på markant færre timer, og hele produksjonen skalert opp.

 

  • Bilder: KI-bildegeneratorer som Midjourney kan endre hele spillet i forhold til opphavsrett og potensielt erstatte dyre bildedatabaser som markedsføringsbyråer abonnerer på nå.

 

  • Målrettet markedsføring: Ved å bruke forutseende analyser, kan KI også automatisere og bedømme hvilke kampanjer som resonnerer med en målgruppe, samt tilpasse innholdet ‘in real time’. På den måten kan KI også brukes til å skreddersy innhold til kunder og bedre forstå hvordan forbrukere og kunder interagerer med innhold ved bruk av avansert dataanalyse.

 

Utfordringer og fallgruver ved bruk av kunstig intelligens i digital markedsføring

Tilleggsprogrammer som OpenAI og ChatGPT har for alvor akselerert innmarsjen til kunstige intelligens i markedsføringsverdenen, grunnet deres kapasitet til selv å skape innhold som i høy grad kan måle seg med menneskelig skapt tekst. Kunstig intelligens kan enkelt lage egen tekst og innhold, men dette er ikke ensbetydende med at innholdet nødvendigvis er i stand til å tilfredsstille kundens visjoner omkring branding, eller at den besitter den nødvendige menneskelige sansen for kontekst som er nødvendig.

 

Jo mer avansert kunstig intelligens blir, jo større vokser også de etiske dilemmaene seg i forhold til konsekvensene av dens bruk. Av dette følger for eksempel transparens og databeskyttelse omkring de enorme mengdene av data som kreves for at kunstig intelligens kan fungere. Deretter er det en stigende oppmerksomhet omkring hvordan algoritmene til kunstig intelligens ubevisst kan reprodusere diskriminerende, menneskelige mønstre i forhold til for eksempel kjønn og etnisitet, noe som kan skape negative effekter i forhold til branding og markedsføring.