Sommeren er over, og mer enn halve 2023 har gått. I denne artikkelen kikker vi på noen av de norske søkeordene som har utmerket seg spesielt i det første halve året av 2023. Gjennom å studere søkeordstrender og utviklingen av disse, får vi et unikt innblikk i vår tids kulturelle puls. Hva vi tenker på, hva vi interesserer oss for og hva vi bekymrer oss over. 

Søkevolum – Hvor mye interesserer vi oss? 

 

I denne artikkelen vil vi presentere søkevolum fra ulike tidspunkter, som en måte å vise hvordan interessen for et spesifikt søkeord endres over tid. Søkevolumet vi opererer med her, er det eksakte tallet et visst søkeord har blitt søkt på via søkemotorer den spesifikke måneden. Gjennom å studere disse tallene kan vi få et tydeligere bilde av hvilke emner som engasjerer mannen i gata og hvordan disse trendene skifter over tid. Det er ikke kun et instrument for markedsførere som ønsker å finjustere strategiene sine, men et vindu inn i samtiden. 

Eksplosjon av UFO-søk i februar 2023 

 

I januar 2023 er det ca 4.000 mennesker som søker på ordet “UFO”, men kun en måned senere er det samme søkeordet oppe i 10.000. Hva kan grunnen være til denne plutselige økningen? Jo, Pentagon (USAs forsvarsdepartement sitt hovedkontor) publiserte en rapport hvor de avslørte 366 uidentifiserte flyvende objekt. Interessen for denne rapporten kan vi tydelig se i søkevolumet. 

 

Fascinasjonen av liv utenfor planeten jorden har alltid vært noe mennesker har interessert seg for. Så selv om emnet har vært gjenstand for debatt i årtusener, fortsetter det å fange vår nysgjerrighet. I øyeblikket er det ikke konkret bekreftet at det finnes intelligent liv i verdensrommet, men vi er likevel nysgjerrige når offisielle instanser som Pentagon åpent diskuterer tilstedeværelsen av et eller annet ukjent flyvende objekt. Derfor er også stigningen i søkevolum helt naturlig, fordi vi har lyst å dykke dypere ned i det ukjente – noe som Pentagon ga oss en liten forsmak på. 

Ukraina og Russland 

 

Krigen i Ukraina påvirker oss daglig, noe man kan se på søkene folk har gjennomført. I februar 2022, når krigen brøt ut, var det hele 363.000 søk på “Ukraina”, men i mai 2023 var tallet 56.000. Det virker som om at man har skiftet litt fokus (i alle fall basert på hva vi søker på), med at søk rundt ordet “Russland” har steget. I november 2022 er det 19.000 søk på “Russland”, mens det i mai steg til 49.000. 

 

En mulig del av forklaringen kan være at mediene sørger for en konstant strøm av informasjon og innsikt om begge land. Mediedekningen av krigen er overveldende og prioriteres høyt av mange nyhetsplattformer, noe som betyr at folk ikke lenger trenger å søke etter informasjon i samme grad som tidligere. 

Årets store eksplosjon – AI og KI

 

Likevel, ingenting slår interessen for AI (“Artificial Intelligence” på engelsk ) eller KI (kunstig intelligens på norsk). Den digitale revolusjonen de seneste tiårene har sett fremveksten av mange teknologier, men ingen har fanget interessen like mye som AI. Dette er sannsynligvis fordi kunstig intelligens ikke bare representerer en teknologisk forbedring, men også en grunnleggende endring i hvordan vi tenker på teknologi og dets potensial til å forme fremtiden vår. 

 

Tenk deg en verden hvor maskiner evner å lære, tenke og bestemme – litt som robot-hovedkarakteren i filmen «I, Robot» fra 2004. Dengang kunne vi bare forestille oss en fremtid med slike maskiner, men nå, nesten to tiår senere, kommuniserer mange av oss daglig med dem, søker råd, og lar dem til og med styre deler av hjemmene våre. Selv om dagens språkroboter ikke er like håndgripelige som filmens karakterer, er mange av dem likevel blitt en integrert del av vår hverdag. 

 

Her er noen interessante søkeord å se nærmere på: 

 

 • AI:
  November 2022: 34.000
  Mai 2023: 21.000
 • OpenAI:
  November 2022: 419
  Mai 2023: 7.000
 • Kunstig intelligens:
  November 2022: 1.700
  Mai 2023: 8.600

 

Den mest spektakulære utviklingen står imidlertid ChatGPT for. Fra å ha bare 17 søk i november 2022, eksploderer interessen, og i april 2023 er det over 600.000 søk på ChatGPT. Spørsmålet er imidlertid hvordan det vil utvikle seg videre. I mai 2023 faller nemlig antall søk til omtrent 470.000. Er ChatGPT bare en døgnflue, eller er det kommet for å bli? Bare fremtiden vil vise.