1. Avtaleinngåelse

Ved bestilling mottar kunden en ordrebekreftelse per e-post som oppsummerer produktet som kunden har kjøpt. Avtalen bekreftes og godkjennes av kunden når kunden har gjennomført betaling via nettsiden

2. Handlingsplan og verktøy

Ved bestilling mottar kunden en ordrebekreftelse per e-post som oppsummerer produktet som kunden har kjøpt. Avtalen bekreftes og godkjennes av kunden når kunden har gjennomført betaling via nettsiden

3. Endringer

Når lenker er levert, gjøres det ingen endringer i lenkene. Dersom kunden ønsker endringer i lenkene sine, vil Klikko fakturere eventuelle timer med det. Timeprisen er 750 kr/t, og kunden får alltid et estimat på tidsforbruk for godkjenning før Klikko starter arbeidet.

4. Konfidensialitet, lagring og utlevering av data

4.1 Partene skal under og etter samarbeidet behandle all informasjon om hverandre konfidensielt, og holde absolutt taushet med hensyn til enhver informasjon om den andre partens forretningshemmeligheter, forretningskonsepter, forretningsforhold og andre konfidensielle forhold som kommer til deres kunnskap i løpet av utarbeidelse, inngåelse og oppfyllelse av avtalen. Ved inngåelse av avtale med Klikko ApS samtykker kunden til å brukes som en enkel referanse.

4.2 Klikko ApS oppbevarer kontrakter, rapporter og, etter Klikkos skjønn, materiale brukt til dette, i 6 måneder etter levering.

4.3 Levering av våre produktdata og informasjon om arbeidsprosesser til kunder er forbeholdt kunder og kan ikke videreformidles til tredjeparter som anses å være konkurrerende virksomheter.

5. Løpetid, fakturering og oppsigelse

5.1 Avtale inngått med Klikko ApS om kjøp av lenker er løpende inntil kunden sier opp avtalen, noe som kan gjøres ved å sende en e-post til info@klikko.dk. Klikko garanterer at lenker vil være aktive i minimum 1 år, men Klikko kan ikke garantere at lenker vil være aktive for alltid. Klikko har ingen aktiv strategi for å fjerne lenker og gjør sitt beste for å sikre at lenker er online og aktive så lenge som mulig.

5.2 Avtalen starter først når betalingen er gått gjennom og registrert hos Klikkos bank.

6. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. mva.

7. Garantier, klager, forbehold, ansvar og spesielle betingelser:

7.1 Klikko garanterer ikke spesifikke resultater, verken under eller etter samarbeidet.

7.2 Dersom kunden ønsker å påberope seg en mangel i forhold til den kjøpte tjenesten, må kunden reklamere skriftlig til Klikko ApS umiddelbart etter at kunden har – eller burde ha – fått kjennskap til mangelen, ellers mister kunden retten til å mangel gjelder. Ingen reklamasjon senere enn 8 dager fra kjøpsdato anses som rettidig.

7. Garantier, klager, forbehold, ansvar og spesielle betingelser:

7.1 Klikko garanterer ikke spesifikke resultater, verken under eller etter samarbeidet.

7.2 Dersom kunden ønsker å påberope seg en mangel i forhold til den kjøpte tjenesten, må kunden reklamere skriftlig til Klikko ApS umiddelbart etter at kunden har – eller burde ha – fått kjennskap til mangelen, ellers mister kunden retten til å mangel gjelder. Ingen reklamasjon senere enn 8 dager fra kjøpsdato anses som rettidig.